Privacy

Yoyogi Park gebruikt persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst (zoals het sturen van een bevestiging of factuur bij een aanmelding van een door Yoyogi Park georganiseerde activiteit) en/of voor het sturen van de nieuwsbrief van Yoyogi Park.
Yoyogi Park gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens en verklaart deze niet aan derden te zullen verstrekken, tenzij dit voor de uitvoering van gevraagde evenement/dienst vereist is (voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Yoyogi Park gebruik van het programma Mailchimp waarin emailadressen van ontvangers van de nieuwsbrief worden geïmporteerd). Voor nadere vragen omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens door Yoyogi Park kunt u mailen naar hello[at]yoyogipark.nl. Wilt u weten welke persoonsgegevens Yoyogi Park van u heeft vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een email sturen naar hello[at]yoyogipark.nl.