Lezingen│Lectures

Yoyogi Park organiseert regelmatig lezingen over Japanse kunst en is ook in opdracht beschikbaar voor presentaties. Inge Klompmakers is een geanimeerd spreekster die het leuk vindt u kennis te laten maken met de bijzondere en fascinerende kunstvormen van Japan, altijd met rijk geïllustreerde presentaties. Hieronder vindt u een kleine selectie van mogelijke lezingen. In overleg kunnen ook andere thema’s besproken worden. Alle presentaties kunnen in het Nederlands of Engels gegeven worden.

 • Geisha
 • Hollanders in de Japanse kunst │ The Dutch in Japanese art
 • Mount Fuji in de Japanse kunst │Mount Fuji in Japanese art
 • Zestig moderne gezichten op Mount Fuji │Sixty modern views on Mount Fuji
 • Geschiedenis van de Japanse prentkunst│ History of Japanese prints
 • Kyoto: geschiedenis van een stad en haar kunst │ Kyoto: history of a city and her art
 • Moderne Japanse prentkunst│Moderne Japanese prints
 • Moderne Japanse schilderkunst 1860-1950│Modern Japanese painting 1860-1950
 • Na-oorlogse en contemporaine kunst van Japan │ Postwar and contemporary Japanese art
 • Tokyo: geschiedenis van een stad en haar kunst │ Tokyo: history of a city and her art
 • Van Gogh en Japan│ Van Gogh and Japan

Yoyogi Park regularly organizes lectures on Japanese art and is also available on request for presentations. Inge Klompmakers is an enthusiastic lecturer, who enjoys introducing you to the beautiful and fascinating arts of Japan and always accompanied by richly illustrated presentations. Here above you will find a selection of potential lectures. On request, other themes can be discussed. All lectures can be presented in English or Dutch.