Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
1] Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de deelnemer en Yoyogi Park gesloten overeenkomsten.

2] Door aanmelding verklaart deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

3] Na verwerking van aanmelding door Yoyogi Park, is deelnemer een overeenkomst aangegaan met Yoyogi Park.

4] Deze overeenkomst heeft betrekking op het in het aanmeldformulier vermelde evenement.

5] Aanmelden voor een evenement van Yoyogi Park kan alleen schriftelijk via een aanmeldformulier op de website van Yoyogi Park, www.yoyogipark.nl.

6] Aanmeldingen voor een evenement per telefoon zijn niet mogelijk.

7] Inschrijving en verwerking van aanmelding gebeurt op volgorde van ontvangst van aanmelding door Yoyogi Park, maar aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling van deelnemer.

8] Als een evenement is uitverkocht, ontvangt deelnemer daarover bericht.

9] Bij onvolledige of geen betaling voorafgaand aan evenement, kan toegang tot evenement aan deelnemer ontzegd worden.

10] Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 maand voor het evenement waarvoor deelnemer zich heeft aangemeld; het betaalde deelnamegeld zal worden geretourneerd. Daarna is annuleren niet meer mogelijk en word het reeds betaalde deelnamegeld niet geretourneerd. Wel is het mogelijk iemand anders de plaats van de deelnemer te laten innemen.

11] Tijdens alle Yoyogi Park evenementen, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Yoyogi park als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering.

12] Yoyogi Park is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande evenementen.

13] Yoyogi Park behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering van evenementen, zonder restitutie van deelnamekosten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die voortvloeit uit wijzigingen in de programmering.

14] Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle Yoyogi Park evenementen in musea exclusief de entree tot het museum. Veelal is toegang voor Museumkaarthouders gratis.