Over │About Yoyogi Park

Yoyogi Park deelt enthousiasme en kennis op het gebied van Japanse kunst en cultuur. Wij willen de boeiende verhalen van ruim twintig eeuwen Japanse kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Yoyogi Park organiseert  lezingen en evenementen, zelfstandig of in samenwerking met gastsprekers en instituten. Daarnaast doet Yoyogi Park verslag van nieuwe publicaties, tentoonstellingen en opmerkelijke ontwikkelingen in de Japanse kunstmarkt op onze blog en op Twitter. Yoyogi Park is een initiatief van Inge Klompmakers.

inge-matsumotoInge Klompmakers (Japanologe en kunsthistorica) is al ruim 20 jaar professioneel werkzaam in het internationale Japanse kunstveld. Inge begon haar carrière eind jaren negentig in de kunsthandel en werkte voor de kunstgaleries Kadotakai Oriental Art (Den Haag) en Scholten Japanese Art (New York) en voor Sotheby’s Amsterdam.
Sinds 2006 werkt Inge voor Brill/Hotei Publishing als uitgever van boeken over Japanse kunst en in toenemende mate ook over (moderne) Aziatische kunst. Inge heeft tal van publicaties uitgegeven in samenwerking met musea in Europa en de Verenigde Staten.

Als uitgever staat Inge midden in de Japanse kunstwereld en heeft zij dagelijks contact met gepassioneerde verzamelaars, kunsthandelaren, conservatoren en onderzoekers verbonden aan universiteiten. Het bij elkaar brengen van die partijen en hun collecties in prachtige kunstpublicaties, is iets dat zeer veel voldoening geeft.

Inge heeft voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland lezingen en presentaties gehouden. Ook verzorgde zij gastcolleges voor de vakgroepen kunstgeschiedenis en Japans van de universiteit Leiden. In 2011 was Inge de key-note speaker op het 16e Internationale Ukiyo-e Symposium in Tokyo. Sinds 2017 doceert ze ook de succesvolle 8-delige cursus Japanse kunst voor de Vrije Academie. In opdracht van de Vrije Academie en Labrys Reizen stelde Inge een tweeweekse kunstreis naar Japan samen en de eerste reis onder haar leiding vond plaats in April 2018.
Ze publiceert regelmatig en heeft een brede belangstelling voor Japanse kunst. De laatste jaren heeft de kunst van circa 1880 tot vandaag de dag haar bijzondere aandacht.

Zie linked-in voor een volledig cv en een overzicht van publicaties.

Yoyogi Park shares enthusiasm and knowledge on Japanese art and culture. We want to make the fascinating stories of over twenty centuries of Japanese art accessible to a wide audience. Yoyogi Park organizes lectures and events, independently or in collaboration with guest speakers and institutions. Additionally Yoyogi Park reports on new publications, exhibitions and interesting developments in the Japanese art market on our blog and Twitter. Yoyogi Park is an initiative of Inge Klompmakers.

Inge Klompmakers (Japanologist and art historian) has worked as a professional in the international field of Japanese art for over 20 years. In the late 1990s Inge started her career in the art trade and was employed by the Japanese art galleries Kadotakai Oriental Art (The Hague) and Scholten Japanese Art (New York) as well as Sotheby’s Amsterdam.
Since 2006 Inge works for Brill/Hotei Publishing as publisher of books on Japanese art and increasingly on (modern) Asian art. She has published many projects in collaboration with museums in Europe and the USA.inge_klompmakers4

As publisher, Inge is in touch with all players in the Japanese art world, from scholars and curators to collectors and art dealers. Bringing them and their collections together into beautifully produced art publications is a very rewarding task.

Inge has lectured for different institutions, in the Netherlands and abroad, including the art history and Japanese studies faculties at Leiden University. In 2011 she delivered the key-note speech at the 16th International Ukiyo-e Symposium in Tokyo. Since 2017 Inge also teaches the successful course Japanese art (8 lessons) for the Vrije Academie. Labrys Travel Agency and the Vrije Academie have commissioned Inge to develop a 2 week art tour to Japan and the first tour, guided by her, took place in April 2018.
Inge has a broad interest in Japanese art and regularly writes about it. In the last years she has developed a special interest for Japanese art of the 1880s up to the present day.

See linked-in for a full cv and list of publications.