Boek en tentoonstelling gewijd aan etskunstenaar Tanaka Ryōhei

Vanaf 20 september toont Japanmuseum SieboldHuis in Leiden een overzicht van de Japanse prentkunstenaar Tanaka Ryōhei (1933). Geen houtsnedes deze keer, maar prachtige, minutieus gemaakte etsen die het landelijke Japan laten zien. De oude boerderijen met rieten daken die langzaamaan uit het Japanse landschap verdwijnen, tempelcomplexen met uitgestrekte tuinen en natuurscènes horen tot de onderwerpen van Tanaka. De kunstenaar speelt op fraaie wijze met licht en donker in zijn werk en iedere prent nodigt uit om van dichtbij het mooie lijnenspel te bekijken. Tanaka beheerst het etsmedium als geen ander.

Tanaka heeft een omvangrijk oeuvre ontworpen en geproduceerd van ruim 770 ontwerpen en meer dan 10000 afdrukken. Zijn werk is terug te vinden in diverse museumcollecties zoals het Museum of Fine Arts in Boston en het British Museum in Londen.

Gastconservator van de tentoonstelling is Chris van Otterloo. Hij is tevens de auteur van de bijbehorende tentoonstellingscatalogus Tanaka Ryōhei, etchings of rural Japan, de eerste monografie in het Engels over het leven en werk van Tanaka. Van Otterloo was Tanaka’s leerling in de jaren zeventig (Tanaka’s enige leerling ooit). Voor de tentoonstelling en publicatie heeft Van Otterloo ruim 130 van zijn leermeesters meest representatieve werken bijeengebracht en beschreven. In de publicatie is ook een gedetailleerde uitleg van de etstechniek opgenomen en hoe Tanaka deze heeft toegepast in zijn werk.

De tentoonstelling is te zien tot en met 19 januari 2020 en de publicatie kan ook besteld worden bij Yoyogi Park. Binnenkort gaat de nieuwe Yoyogi Park bookshop website live met een bijzondere selectie boeken over Japanse kunst, cultuur en geschiedenis. 

Book and exhibition on Japanese etching artist Tanaka Ryōhei

Starting 20 September Japan museum SieboldHuis in Leiden (The Netherlands) will exhibit a retrospective of the Japanese etching artist Tanaka Ryōhei (1933). No woodblock prints this time, but beautiful, minutely produced etchings which depict rural Japan. The old farmhouses with thatched roofs which are slowly disappearing from the Japanese landscape, temple complexes with extensive gardens and scenes of nature, are the subjects Tanaka depicts in his prints. The artist skillfully plays with light and dark in his work and each print invites you to view them up close to see the many fine lines. Few others master the etching technique as well as Tanaka does.

Tanaka created a large oeuvre of over 770 designs and over 100,000 printings. His work can be found in various museum collections such as the Museum of Fine Arts in Boston and the British Museum in London.

Guest curator of the is Chris van Otterloo. He also authored the accompanying publication Tanaka Ryōhei. Etchings of Rural Japan, the first monograph in English on the life and work of Tanaka. IN the 1970s Van Otterloo was Tanaka’s pupil (Tanaka’s only pupil ever). For the exhibition and publication Van Otterloo has selected and described some 130 of the most representative works of his master. The publication also includes a detailed introduction to the technique of etching and how this was applied by Tanaka in his work.

The exhibition will be on display from 20 September 2019 until 19 January 2020 and the catalogue can be ordered through Yoyogi Park. Our new Yoyogi Park bookshop website will go live soon with a curated selection of books on Japanese art, culture and history.